Thursday, April 23, 2015      

  74 ปี จักรพรรดิบนผืนผ้าใบ

อ.ถวัลย์  ดัชนีประวัติ อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี
ถวัลย์ ดัชนี จิตรกรชื่อดังที่ได้รับการยกย่องเชิดชูดเกียรติให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อปี พ.ศ. 2544 อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เป็นคนจังหวัดเชียงราย เป็นบุตรของนายศรี และนางบัวคำ ดัชนี อ.ถวัลย์ ดัชนี เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนทั้งหมด 4 คน ได้แก่
  1. พ.ต. สว่าง ดัชนี (ถึงแก่กรรม)
  2. นายสมจิตต์ ดัชนี (ถึงแก่กรรม)
  3. นายวสันต์ ดัชนี (ถึงแก่กรรม)
  4. นายถวัลย์ ดัชนี (ถึงแก่กรรม 3 กันยายน พ.ศ. 2557)
อาจารย์ถวัลย์ ได้สมรสกับนางมากาเร็ต ฟันเดอร์ฮุค และมีบุตรร่วมกัน 1 คน ได้แก่ นายดอยธิเบศร์ ดัชนี
ประวัติการศึกษาของ อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี
ถวัลย์ ดัชนี ศึกษาชั้นมูลและระดับประถมที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ต่อมาบิดาได้ย้ายเข้ามาทำงานที่อำเภอเมืองพะเยา จึงได้ย้ายไปเรียนต่อชั้นประถมที่โรงเรียนบุญนิธิ ซึ่งอยู่ริมชายกว๊านพะเยา พอมาถึงชั้นมัยธมศึกษาตอนต้น ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หลังจากนั้นบิดาได้ย้ายกลับไปทำงานที่เชียงรายอีกครั้ง ทำให้ อ.ถวัลย์ ดัชนี กลับศึกษาต่อที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ในสมัยนั้น

ด้านจิตรกรรม
อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เริ่มมีแววด้านการวาดรูปมาตั้งแต่ชั้นประถม โดยอาจารย์สามารถวาดตัวละครรามเกียรติได้เกือบทุกตัว โดยทุกตัวล้วนสวยงามเกินเด็กในวัยเดียวกันจะสามารถวาดได้ อีกทั้งอาจารย์ยังมีความจำเป็นเลิศ สามารถจำชื่อเพื่อนร่วมชั้นกันได้ทุกชั้นปีทุกที่ที่เรียนทั้งพะเยาและเชียงรายได้อีกด้วย
หลังจากที่อาจารย์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เชียงรายแล้ว อ.ถวัลย์ ดัชนี ได้รับทุนเรียนต่อที่ โรงเรียนเพาะช่าง และได้เป็นนักเรียนดีเด่น ด้วยฝีมือการวาดภาพ จนทำให้ผลงานที่อาจารย์วาดได้รับเลือกไปแสดงในหอศิลป์แห่งชาติ นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้น ถวัลย์ ดัชนี ก็ได้เข้ารับการศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้เป็นศิษย์ รุ่นท้ายๆ ของ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี อีกด้วย
ทั้งนี้ ในการศึกษาของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ได้รับการวิจารณ์จากศาสตร์จารย์ ศิลป์ พีระศรี ว่า “ปลาของนายไม่มีกลิ่นคาว นกของนายแหวกว่ายไปในอากาศไม่ได้ ม้าของนายไม่สามารถที่จะควบหรือวิ่งทะยานออกไปได้ นายเป็นเพียงแค่นักลอกรูป มันไม่ใช่งานศิลปะ” ทำให้อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี เกิดแรงบรรดาลใจและพัฒนาตัวเองจนมีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้
 


ผลงานอ.ถวัลย์   ดัชนี
                                                                                                                                                                                                                                

                                        

                            


         


         

อาลัยแด่ อ.ถวัลย์  ดัชนี